Gå til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du pressemeldinger fra selskapet, og oppdateringer om veiene vi planlegger og bygger. Bruk filteret for å finne aktuelt for din vei. Oppdateringer finner du også på siden for den aktuelle veien.

Feltarbeid i sommermånedene

02.07.2024 | Fra 1. – 5. juli blir det gjennomført befaringer og feltarbeid som en del av planleggingen av ny E18 Kragerø - Bamble. Kartleggingen vil gi ny og verdifull informasjon om hvordan naturverdier kan ivaretas. Dette vil gi oss et bedre beslutningsgrunnlag.

Strekning

Status tunnelarbeider

01.07.2024 | Her kan du se hvor langt vi har kommet med å lage tunnel per 1. juli 2024.

Strekning

Klart for høring av reguleringsplan for E6 mellom Moelv og Roterud

28.06.2024 | Nye Veier har utarbeidet en detaljreguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud, som nå er på offentlig høring. Planen inneholder to alternative løsningsforslag: alternativ 1 og alternativ 2. Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 19. september 2024.

Artikkel

Nye Veier anbefaler korridor 20

27.06.2024 | Nye Veier har lagt fram konsekvensutredningen for ny E18 Tvedestrand – Gjerstad. Analysen som er gjort viser at korridoralternativ 20 kommer best ut av de fire alternativene som er utredet i den samfunnsøkonomiske analysen.

Strekning

Grunnundersøkelser Elstad - Frya 

27.06.2024 | Nye Veier gjennomfører grunnboringer mellom Elstad og Frya. Disse undersøkelsene skal gi oss bedre kunnskap om grunnforholdene, slik at vi kan planlegge ny E6. Boringene vil foregå både før og etter sommerferien.

Strekning

Utvidelse av varslingsgrensen

26.06.2024 | Den 14. mai 2024 kunngjorde vi at varslingsområdet for detaljreguleringen av E18 Gjerstad – Bamble blir utvidet.

Strekning