Gå til hovedinnhold

Vi fornyer og utfordrer

Våre strategiske mål

 • Vi skal oppnå mer vei for pengene og samtidig øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle våre prosjekter.
 • Vi skal være den mest effektive organisasjonen for planlegging, utbygging og drift innen samferdsel.
 • Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke vårt arbeid med HMS
 • Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima innenfor samferdselssektoren

Hva betyr en vei egentlig?

Våre resultater

18 prosent reduserte kostnader for våre åpnede veier

23,3 milliarder kroner økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet

128 kilometer trafikksikker vei åpnet hittil

27 prosent reduserte utslipp av klimagasser

Alle tall per 31. desember, 2023

Vi tror på

 • Helhetlig planlegging og bygging av veiene.
 • Bygging av lengre veier om gangen.
 • Tidlig involvering av totalentreprenøren som skal bygge veien.
 • Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

Hvordan jobber vi?

Vi fornyer

Vi har fornyet norsk samferdsel. Vår rolle som utfordrer har utfordret etablerte sannheter.

 • Vi har redusert kostnadene i veiene som er åpnet.
 • Vi fått gjennom smalere og smartere løsninger for veiene
 • Vi har ambisiøse mål for å gjøre bygging av veier mer bærekraftig

Vi forbedrer

Vi er formet av oppstarten, gründerviljen og kulturen. Vi har fortsatt stor vilje og kompetanse til å forbedre norsk samferdsel. Det gjør vi med å utvikle helt konkrete nye løsninger for veiene. 
For eksempel:

 • Gjenbruk av dagens veier, smalere og kortere veier, mindre bruer, kortere tunneler
 • Pluss endringer for å redusere vårt fotavtrykk
 • Vår jobb er å skape mer igjen for våre felles ressurser

Vi forsikrer

Hver dag strekker vi oss for å gjøre jobben så godt som mulig

 • Vi skal være ledende på klima og miljø i samferdselssektoren
 • Alle skal komme hjem fra jobb. Vi skal være ledende på helse, miljø og sikkerhet
 • Vi skal være ledende i arbeidet med å utvikle en seriøs anleggsbransje